Biografier

Lars Konrad Bjørnsen Jelsa


Født: 13.05.1851
Død: 18.06.1938
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1895-97 2. suppleant Stavanger amt Udskiftningsformand Det Moderate Venstre
1895-97 2. suppleant Stavanger amt Udskiftningsformand Det Moderate Venstre
1900-03 1. representant Stavanger amt Udskiftningsformand Det Moderate Venstre
1900-03 1. representant Stavanger amt Udskiftningsformand Det Moderate Venstre
1904-06 2. representant Stavanger amt Udskiftningsformand Det Moderate Venstre
1904-06 2. representant Stavanger amt Udskiftningsformand Det Moderate Venstre
1910-12 1. representant 5. Ryfylke Utskiftningsformand og gaardbruker Det Frisinnede Venstre
1910-12 1. representant 5. Ryfylke Utskiftningsformand og gaardbruker Det Frisinnede Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Konstutionskomiteen
Medlem i Konstutionskomiteen
1904-06 Medlem i Veikomiteen
Medlem i Veikomiteen
1910-12 Medlem i Landbrukskomiteen
Medlem i Landbrukskomiteen

Personalia:

Født 13.05.1851, Jelsa i Jelsa.
Sønn av gaardbruker Bjørn Larsen Jelsa og Mette Dorthea Kristine Meidell.

Utdanning og yrke:

Dimittert - Østraat landbruksskole (1870)

Folkeskolelærer - Jelsa (1866-1868)
Utskiftningsassistent - Stavanger amt (1873-1890)
Kst. utskiftningsformand (1884-1893)
Gaardbruker - Jelsa (fra 1889) (overtok farsgården Gaarden har siden 1706 tilhørt slegten, søn efter far, Bjørn Larsen eller Lars Bjørnsen)
Ansat (utskiftningsformand?) - Uten fast løn, Ryfylke distrikt (fra 1893)
Ansat (utskiftningsformand?) - Med fast løn, Ryfylke distrikt (fra 1895)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1907 medlem Jelsa herredsstyre
1884-1891 ordfører Jelsa herredsstyre

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale hverv
Prestens medhjælper - (fra 1901)