Biografier

Arnold Holmboe


Født: 11.03.1873
Død: 27.07.1956
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 3. representant Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø Bankdirektør Venstre
1928-30 4. representant Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø Bankdirektør Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av trustloven.

Formann i Konstutionskomiteen
Trådte inn i regjering i 1923, Evanger trådte inn i hans sted. Trådte inn igjen for Evanger 06.03.1923. Formann fra 06.03.1923.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Hagbart Lund i 1924.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 24.08.1922 - 05.03.1923
Statsråd Finans- og tolldepartementet 25.07.1924 - 04.03.1926

Personalia:

Født 11.03.1873, Gården Stjernen i Malm sogn, Beitstad.
Sønn av gårdbruker Anton Christian Holmboe (1839-1911) og Elen Berthine Arntsdatter Stjernen (1849-1902).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Klæbu seminar (1892)
Student - Hauges Minde (1894)
Prøve - Hebraisk (1895)
Cand. jur. (1900)

Huslærer
Edsv. fullmektig - Steigen sorenskriveri (1900-1901)
Overrettssakfører - Harstad (1901-1903)
Overrettssakfører - Tromsø (fra 1903)
Adm. dir. - Tromsø Sparebank (1913-1928)
Fransk konsularagent (1917-1919)
Adm. dir. - A.s Vinmonopolet (1928-1943) (avskjed 11. mars 1943)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1909- medlem Tromsø formannskap
1907-1908 ordfører Tromsø bystyre
1910-13 medlem Tromsø formannskap
1915- medlem Tromsø formannskap
1913-1914 ordfører Tromsø bystyre
1918- medlem Tromsø formannskap
1916-1917 ordfører Tromsø bystyre
1919-22 medlem Tromsø formannskap
Ukjent periode varaordfører Tromsø bystyre

Offentlige verv:

Formann - Direksjonen Tromsøs elektrisitetsverk
Formann - Den depart. monopolkomite av 1930
Medlem - Råspritkt. av 1934
Medlem - Undersøkelseskommisjonen av 1945
Medlem - Komiteen av 1947 til å granske Norges Banks virksomhet i okkupasjonsårene.

Verv i organisasjoner:

Formann - Brennevinssamlaget, Tromsø