Biografier

Magnus Hesselberg


Født: 11.06.1804
Død: 22.01.1877
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1851-53 4. representant Jarlsberg og Larviks amt Underretssakfører, gaardbruker, skibsreder
1854-56 4. representant Jarlsberg og Larviks amt Underretssakfører, gaardbruker, skibsreder
1857-58 2. representant Jarlsberg og Laurvigs Amt Underretssakfører, gaardbruker, skibsreder
1865-67 3. representant Jarlsberg og Larviks amt Underretssakfører, amtsrevisor, forstander
1868-70 4. representant Jarlsberg og Laurvigs Amt Gaardbruker, skibsreder