Biografier

Nils Hertzberg


Født: 13.08.1759
Død: 21.10.1841
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Søndre Bergenhus amt Provst