Biografier

Paul Frederik Michael Heltzen


Født: 03.05.1780
Død: 19.08.1839
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. representant Agershus amt Sorenskriver
Overordentlig storting 1814 2. representant Agershus amt Sorenskriver
1827-29 3. representant Akershus amt Sorenskriver, kancelliraad
1827-29 3. representant Akershus amt Sorenskriver, kancelliraad