Biografier

Knut Knutsen Heje


Født: 27.02.1860
Død: 13.05.1925
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. representant 2. Hallingdal Gaardbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Militærkomiteen

Personalia:

Født 27.02.1860, Gården Heje i Flå, Hallingdal.
Sønn av gårdbruker Knut Knutsen Heje (1818-1884) og Gunnbjørg Knutsdatter Berg (1828-1878).

Utdanning og yrke:

Stipendiereiser - Som amtsagronom, i inn- og utland
Elev - Jønsberg landbruksskole (1876-1878)
Student - Ås høyere landbruksskole (1879-1880)
Student - Den kgl. Veterinær- og Landbrukshøyskole i København (1883-1884)

Bestyrer - Stange Meieribolag (1884-1885)
Gårdbruker - ???? (fra 1885) (overtok farsgården)
Amtsagronom - Buskerud (1887-1889)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Nes herredsstyre
1901-04 medlem Nes herredsstyre
1904-07 ordfører Flå herredsstyre
1907-10 ordfører Flå herredsstyre
1890-1898 medlem Nes herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret
Forlikskommissær -
Medlem - Styret Buskeruds landhusholdningsselskap (fra 1900)
Medlem - Overstyret for landbruksskolene i Buskerud (fra 1910)
Medlem - Amtsskolestyret, Buskerud (fra 1912)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Drammensdistriktets Skogeierforening

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen Gulskogen Cellulosefabrik