Biografier

Harald Halvorsen


Født: 13.09.1877
Død: 09.12.1943
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 6. representant Akershus fylke Telefonkontrollør Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti
1922-24 6. representant Akershus fylke Telefonkontrollør Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti
1925-27 6. representant Akershus fylke Telefonkontrollør Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti
1925-27 6. representant Akershus fylke Telefonkontrollør Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti
1928-30 3. representant Akershus fylke Telefonkontrollør Arbeiderpartiet
1928-30 3. representant Akershus fylke Telefonkontrollør Arbeiderpartiet
1931-33 3. representant Akershus fylke Telefonkontrollør Arbeiderpartiet
1931-33 3. representant Akershus fylke Telefonkontrollør Arbeiderpartiet
1934-36 3. representant Akershus fylke Telefonkontrollør Arbeiderpartiet
1934-36 3. representant Akershus fylke Telefonkontrollør Arbeiderpartiet
1937-45 3. representant Akershus fylke Telefonkontrollør Arbeiderpartiet
1937-45 3. representant Akershus fylke Telefonkontrollør Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Sekretær i Post- og telegrafkomiteen
Sekretær i Post- og telegrafkomiteen
1925-27 Sekretær i Post- og telegrafkomiteen
Sekretær i Post- og telegrafkomiteen
1928-30 Medlem i Jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1928, ved behandling av samling av våre trafikkinstitusjoner under ett departement.

Medlem i Jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1928, ved behandling av samling av våre trafikkinstitusjoner under ett departement.

Formann i Post- og telegrafkomiteen
Formann i Post- og telegrafkomiteen
1931-33 Formann i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Formann i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
1934-36 Formann i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Formann i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1940, ved behandling av bidrag til Widerøes Flyveselskap A/S, Oslo.

Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1940, ved behandling av bidrag til Widerøes Flyveselskap A/S, Oslo.

Formann i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Døde 09.12.1943, Høgden trådte inn i hans sted i 1945.

Formann i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Døde 09.12.1943, Høgden trådte inn i hans sted i 1945.

Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1937, ved behandling av tillatelse for Finnmark fylkesrederi og ruteselskap til bilrutedrift.

Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1937, ved behandling av tillatelse for Finnmark fylkesrederi og ruteselskap til bilrutedrift.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Om Stortingets forretningsorden
Medlem i Om Stortingets forretningsorden
1928-30 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
1931-33 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
1934-36 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
1937-45 Medlem i Fullmaktskomiteen
Døde 09.12.1943, Korslund trådte inn i hans sted i 1945.

Medlem i Fullmaktskomiteen
Døde 09.12.1943, Korslund trådte inn i hans sted i 1945.

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Madsen i i 1945.

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Madsen i i 1945.

Personalia:

Født 13.09.1877, Østre Aker.
Sønn av tømmermann Halvor Kristiansen (1838-1904) og Anne Kristine Olsdatter (1836-1913).

Utdanning og yrke:

Lærer - Praktiske telefonfag ved Rikstelegrafens skole
Hypotekbankdirektør
Fystikkarbeider (1886-1894) (fra 9-års alderen)
Arbeidet - Elektrisk Bureau (1894-1898)
Arbeidet - Kristiania Telefonanlegg (1898-1911)
Telefonkontrollør - Kristiania Telefonanlegg (fra 1911)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Aker herredsstyre
1907-10 medlem Aker herredsstyre
1910-13 medlem Aker herredsstyre
1913-16 medlem Aker herredsstyre
1916-19 medlem Aker herredsstyre
1925-28 medlem Aker herredsstyre
1928-31 medlem Aker herredsstyre
1931-34 medlem Aker herredsstyre
Ukjent periode medlem Aker formannskap

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Aker (i 6 år)
Medlem - Skolestyret, Aker (i 15 år)
Medlem - Flere kommunale komiteer og utvalg
Delegert - Fra Aker i byutvidelseskomiteen av 1920
Medlem - Telegrafvesenets sparekt. av 1926
Medlem - Lufttrafikk-kommisjonen av 1930
Medlem - Organisasjonskt. for post- og telegraf av 1933
Medlem - Komiteen om Statsbanenes øverste administrasjon av 1936
Formann - Komiteen om Rikskringkastingens administrasjon av 1936
Medlem - Ettersynskomiteen ved Norges Banks hovedsete i Oslo
Medlem - Akersbanenes styre (fra 1917)
Varamann - Hypotekbankens direksjonen (1933-1939)
Formann - Hypotekbankens direksjonen (fra 1939)

Verv i partier:

Nestformann - Arbeiderpartiets fylkesstyre i Akershus
Formann - Akershus sosialdemokratiske arbeiderparti (1921-1927)(under partisplittelsen)
Medlem - Arbeiderpartiets sentralstyre (1927-1930)