Biografier

Karita Bekkemellem


Født: 15.01.1965
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1989-93 8. representant Møre og Romsdal fylke Kontorfullmektig Fylkesarbeidskontoret i Møre og Romsdal Arbeiderpartiet
1989-93 8. representant Møre og Romsdal fylke Kontorfullmektig Fylkesarbeidskontoret i Møre og Romsdal Arbeiderpartiet
1993-97 7. representant Møre og Romsdal fylke Kontorfullmektig Arbeiderpartiet
1993-97 7. representant Møre og Romsdal fylke Kontorfullmektig Arbeiderpartiet
1997-01 8. representant Møre og Romsdal fylke Kontorfullmektig, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet
1997-01 8. representant Møre og Romsdal fylke Kontorfullmektig, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet
2001-05 6. representant Møre og Romsdal fylke Statsråd, kontorfullmektig Arbeiderpartiet
2001-05 6. representant Møre og Romsdal fylke Statsråd, kontorfullmektig Arbeiderpartiet
2005-09 5. representant Møre og Romsdal fylke Administrerende direktør Legemiddelindustriforeningen (LMI) Arbeiderpartiet
2005-09 5. representant Møre og Romsdal fylke Administrerende direktør Legemiddelindustriforeningen (LMI) Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Barne- og familiedepartementet 17.03.2000 - 18.10.2001
Statsråd Barne- og likestillingsdepartementet 17.10.2005 - 17.10.2007