Biografier

Anders Gotaas


Født: 20.02.1768
Død: 28.02.1850
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 3. representant Nordre Throndhjems Amt Godseier, follougsmand