Biografier

Arne Falstad


Født: 01.05.1874
Død: 27.11.1958
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 2. suppleant Trondhjem og Levanger Bankchef Det Frisinnede Venstre
1925-27 2. suppleant Trondhjem og Levanger Bankchef Det Frisinnede Venstre
1931-33 1. suppleant Trondhjem og Levanger Overrettssakfører, banchef Høyre
1931-33 1. suppleant Trondhjem og Levanger Overrettssakfører, banchef Høyre
1937-45 2. suppleant Trondhjem og Levanger Overrettssakfører Høyre
1937-45 2. suppleant Trondhjem og Levanger Overrettssakfører Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Sosialkomiteen
Trådte inn for Clifton i 1927. Ble overført til universitets- og fagskolekomiteen i 1927, Sølverud trådte inn i hans sted.

Medlem i Sosialkomiteen
Trådte inn for Clifton i 1927. Ble overført til universitets- og fagskolekomiteen i 1927, Sølverud trådte inn i hans sted.

Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Trådte inn for Wefring i 1927.

Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Trådte inn for Wefring i 1927.

1931-33 Varamedlem i Justiskomiteen (av 1919)
Møtte for Lykke 16.01.-10.02 og fra 25.06 og ut sesjonen i 1932.

Varamedlem i Justiskomiteen (av 1919)
Møtte for Lykke 16.01.-10.02 og fra 25.06 og ut sesjonen i 1932.

1937-45 Varamedlem i Protokollkomiteen
Møtte for H. Torp i juli og september 1945.

Varamedlem i Protokollkomiteen
Møtte for H. Torp i juli og september 1945.

Personalia:

Født 01.05.1874, Skjerpengen i Skogn.
Sønn av banksjef Peder Falstad (1842-1921) og Oline Kathrine Sæther (1837-1928).

Utdanning og yrke:

Student - Trondheim (1892)
Cand. jur. (1900)

Sakfører - Levanger
Sakførerfullmektig - Trondheim (til 1903)
Forsvarer - Ved meddomsrett i Inderøy (til 1921)
Vpl. offiser (1894)
Premierløytnant (1902)
Overrettssakfører - Steinkjer (1903-1921)
Kaptein (1911)
Banksjef - Privatbanken i Levanger (1921-1928)
Forsvarer - Ved meddomsrett i Stjør- og Verdal (fra 1939)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 varaordfører Steinkjer bystyre
1916-19 medlem Steinkjer formannskap
1930- medlem Levanger formannskap
1928-1929 varaordfører Levanger bystyre
1932- medlem Levanger formannskap
1931-1932 ordfører Levanger bystyre
1936- medlem Levanger formannskap
1934-1935 ordfører Levanger bystyre
1937-1939 medlem Levanger formannskap
1940-1940 ordfører Levanger bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Styret for Levanger elektrisitetsverk
M. fl. - Andre verv
Formann - Telefonanleggets styre, Steinkjer (fra 1915)

Andre administrative verv:

Formann - Direksjonen Indherred Kreditbank, Steinkjer

Diverse:

Slektskap: Om hans morfar, P. A. Sæther, se Lindstøl s.867.