Biografier

Alfred Eriksen


Født: 30.08.1864
Død: 04.05.1934
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 3. representant Tromsø Amt Dr. philos., sogneprest Arbeiderpartiet
1904-06 3. representant Tromsø Amt Dr. philos., sogneprest Arbeiderpartiet
1907-09 1. representant 3. Tromsøsundet Dr. philos., sogneprest Arbeiderpartiet
1907-09 1. representant 3. Tromsøsundet Dr. philos., sogneprest Arbeiderpartiet
1910-12 1. representant 3. Tromsøsundet Dr. philos., sogneprest Arbeiderpartiet
1910-12 1. representant 3. Tromsøsundet Dr. philos., sogneprest Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Sosialkomiteen
Medlem i Sosialkomiteen
1907-09 Medlem i Budgetkomiteen
Medlem i Budgetkomiteen
Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1906-1907, ved behandling av handelsloven.

Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1908, ved behandling av bakerloven.

Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1906-1907, ved behandling av handelsloven.

Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1908, ved behandling av bakerloven.

1910-12 Medlem i Budgetkomiteen
Medlem i Budgetkomiteen
Medlem i Justiskomiteen
Kom som forsterkning i 1910, ved behandling av civilprocesloven.

Medlem i Justiskomiteen
Kom som forsterkning i 1910, ved behandling av civilprocesloven.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")
Medlem i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")
Sekretær i Arbeidsledigheten
Sekretær i Arbeidsledigheten
1907-09 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Forberedende fuldmaktskomite. 1909.
Medlem i Forberedende fuldmaktskomite. 1909.
1910-12 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Sekretær i Angaaende mægling og voldgift
Sekretær i Angaaende mægling og voldgift
Medlem i Komite ifølge Grundlovens § 75
Medlem i Komite ifølge Grundlovens § 75

Personalia:

Født 30.08.1864 , Kristiania.
Sønn av urmaker Henrik Eriksen og Emilie Katharina Kristoffersen.

Utdanning og yrke:

Student - Kristiania katedralskole (1883)
Cand. teol. (1888)
Dr. filos. - Kristiania universitet (1906)

Grundla - "Nordlys"
Redaktør - "Dagens Liv" (den korte tid det utkom)
Sogneprest - Karlsøy (1891)
Redaktør - "Nordlys" (1902-1911)
Sogneprest - Vaalerengen i Kristiania (1910)
Grundla - "Dagens Liv" (1913)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Karlsøy herredsstyre
1901-04 ordfører Karlsøy herredsstyre
1904-07 ordfører Karlsøy herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Pariserdelegationen (1904)

Verv i organisasjoner:

Formand - Tromsø amts arbeiderforening
Formand - Riksmaalsforbundet
Stiftet - Tromsø amts arbeiderforening (1902)