Biografier

Nils Erichsen


Født: 1787
Død: 19.12.1832
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1827-29 3. representant Smaalenenes Amt Gaardbruker, lensmand, drev sagbruk og møllebruk