Biografier

Carl Adolph Dahl


Født: 21.08.1769
Død: 03.06.1819
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 1. representant Frederikshald Kancelliraad, byfoged
1818-20 1. representant Fredrikshald Byfoged, sorenskriver