Biografier

Johan Andreas Budtz


Født: 1771
Død: 13.08.1845
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1815-17 3. representant Søndre Bergenhuus amt Fuldmægtig
1818-20 1. suppleant Søndre Bergenhus Amt Fuldmægtig
1824-26 1. representant Søndre Bergenhus Amt Foged
1827-29 1. representant Søndre Bergenhus Amt Foged
1833-35 3. representant Søndre Bergenhus Amt Foged