Biografier

Svend Foyn Bruun


Født: 01.12.1883
Død: 31.05.1956
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 3. representant Vestfold fylke Skibsreder Høyre
1928-30 3. representant Vestfold fylke Skibsreder Høyre
1931-33 2. representant Vestfold fylke Skibsreder Høyre
1934-36 3. representant Vestfold fylke Skibsreder Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Næringskomite nr.1
Erstattet av Flaatten 27.02.-26.03.1925, 12.02.-07.03.1926 og 08.03.-26.04.1927.

1928-30 Nestformann i Næringskomite nr.1
1931-33 Nestformann i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Erstattet av Anchersen 14.03.-18.03 og 28.03.-07.04.1933.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1932, ved behandling av avnevdelsen av hvalavgiften.

1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Erstattet av Rasmussen 17.01.-23.01.1934, samt 22.06.1934

Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Kom som forsterkning i 1934, ved behandling av urefunderte underskudd vedk. Bergen Katedralskole.

Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Kom som forsterkning i 1934, ved behandling av statsgaranti ved kredittsalg til utlandet.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
1934-36 Medlem i Om ekstraordinære statsforanstaltninger
Medlem i Om statsbudsjettets ekstraordinære krisebevilgninger

Medlemskap i delegasjoner:

Medlem - Styret for den norske interparlamentariske gruppe.
Delegert - Den interprl. konferanser i Bukarest, 1931.
Delegert - Den interprl. konferanser i Brussel, 1935.

Personalia:

Født 01.12.1883, Tønsberg.
Sønn av skipsreder Carsten Henrik Carstensen Bruun (1828-1907) og Maren Sibylle Bull Foyn (1840-1918).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen
Student - Sjøkrigsskolen
Student - Språk i Frankrike og språk og historie i Oxford ved University Extension Courses (1904-1905)

Sjømann
Vpl. løytnant - Marinen (1904)
Styrmann (1906-1907)
Dampskipsfører (1907-1911)
Premierløytnant (1908)
Ekspedisjonsleder - Hvalfangstfangstekspedisjoner, Afrika (1911-1914)
Deltok - Nøytralitetsvern under verdenskrigen (1915-1918)
Gårdbruker - Aker i Sem (fra 1916) (Familiegård)
Skipsreder - Startet skipsrederfirmaet Bruun & von der Lippe (fra 1919)
Kaptein (1920)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Sem herredsstyre
1922-25 medlem Sem formannskap

Offentlige verv:

Regj.oppnevnt forhandler - Sverige om gjensidig anerkjennelse av skipsmålebrev
Medlem - Lufttrafikk-kommisjonen av 1930

Verv i partier:

Medlem - Høires Centralstyre
Formann - Vestfolds høyreorganisasjon (fra 1927) (1927--1)
Medlem - Høires landsstyre (fra 1937) (1937--1)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Representantskap eller styre for en rekke hvalfangstselskaper og skipsaksjeselskaper
Medlem - Styret i Vestfold Jæger- og Fiskerforening
Formann - Vestfold Jæger- og Fiskerforening

Andre administrative verv:

Formann - Direksjonen for Tønsberg Sparebank (fra 1932)
Medlem - Representantskapet "Morgenbladet" A.s (1933-1938)

Diverse:

Slektskap: Om hans morfar skipsreder L. Foyn, se Lindstøl s. 276. Eidsvollmannen C. H. Carstensen var bror til hans oldefar, Lindstøl s. 164.