Biografier

Johannes Sivertsen Bragstad


Født: 16.12.1858
Død: 06.05.1926
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 2. suppleant Nordre Trondhjems Amt Folkehøiskolelærer Venstre
1904-06 2. suppleant Nordre Trondhjems Amt Folkehøiskolelærer Venstre
1922-24 4. representant Nord-Trøndelag fylke Gårdbruker Senterpartiet
1922-24 4. representant Nord-Trøndelag fylke Gårdbruker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Landbrukskomiteen
Trådte inn for Foosnæs i 1905.

Medlem i Landbrukskomiteen
Trådte inn for Foosnæs i 1905.

1922-24 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Medlem i Lønningskomiteen
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling om forandringer i den geistlige lønningslov.

Medlem i Lønningskomiteen
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling om forandringer i den geistlige lønningslov.

Personalia:

Født 16.12.1858, Bragstad i Inderøy (nå Sandvollan).
Sønn av gårdbruker Sivert Pedersen Bragstad (1815-1871) og Margrete Kristiansdatter Vohlan (1829-1909).

Utdanning og yrke:

Student - Foosnæs folkehøyskole, Nord-Trøndelag (1875) (om vinteren)
Student - Foosnæs folkehøyskole, Nord-Trøndelag (1876) (om vinteren)
Student - Askov utvidede folkehøyskole i Danmark (1880-1881)
Student - Chr. Bruuns folkehøyskole på Vonheim (1882-1883) (om vinteren)
Student - Askov utvidede folkehøyskole i Danmark (1885-1887)
Student - Med stipendium ved landbrukshøyskolen i Halle (1897-1898)
Student - Med stipendium ved et universitetskursus i Jena (1912)

Lærer - Daniel Sæters folkehøyskole på Ørland (1883)
Lærer - O. K. Kuløys skole, Munkrøstad i Frol (1884-1885)
Lærer - O. K. Kuløys skole, Sæter ved Levanger (1887-1891)
Arbeidet - Det kjemiske laboratorium i Oslo (1891-1892) (og hørte forelesninger ved Universitetet)
Amtsskolelærer - Nordre Trondhjems amt (1892-1895)
Landbrukslærer - Ved Mære i Sparbu (1895-1900)
Opprettet - Med Kuløy og I. Sakshaug en folkehøyskole på gården Sund i Inderøy, (1900)
Eier og skolebestyrer - Gården og folkehøyskolen Sund i Inderøy (1910-1921) (ble etter at de andre var uttrådt eneier av gården og var enebestyrer av skolen. I 1932 overdro han gården til sin sønn)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1900-1900 ordfører Sparbu herredsstyre
1899-1899 ordfører Sparbu herredsstyre
Ukjent periode medlem Inderøy herredsstyre (et par perioder)

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Inderøy
Formann - Fattigstyret, Inderøy
Valgmann - (1903)
Formann - Amtsskolestyret (1903-1918)
Overformynder - Inderøy (1909-1921)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Norges Bondelags landsstyre (fra 1923)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret Innherreds Dampskibsselskab (fra 1916)
Formann - Forstanderskapet i Inderøy Sparebank (1916-1928)
Formann - Innherreds Dampskibsselskab (fra 1920)
Medlem - Norges Brannkasses representantskap (1928-1937)

Diverse:

Slektskap: Han var svoger av H. K. Foosnæs (Lindstøl s. 255).