Biografier

Harald Bothner


Født: 30.11.1850
Død: 24.10.1924
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 1. representant Nordre Trondhjems Amt Sorenskriver Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Justiskomiteen
Kom som forsterkning i 1903-04, ved behandlingen av straffeloven

Medlem i Protokollkomiteen
Gikk ut for Rønneberg i 1904-1905

Spesialkomiteer
Periode Komite
1904-06
Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Foosnæs 04.05.1905

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 11.03.1905 - 06.06.1905
Statsråd Revisjonsdepartementet 07.06.1905 - 26.11.1905
Statsråd Justis- og politidepartementet 27.11.1905 - 22.10.1907

Personalia:

Født 30.11.1850, Fredrikshald.
Sønn av handelsmand, senere hoteleier Andreas Peter Bothner og Mette Christine Zetlitz.

Utdanning og yrke:

Student (1868)
Cand. jur. (1872)

Kst. sorenskriver - Tune (da sorenskriveren (Gram) var fraværende i en kgl. kommission)
Sakførerfuldmægtig - Drammen (1873-1875)
Overretssakfører (1876)
Edsv. fuldmægtig - Sorenskriveren i Tune (1876)
Overretssakfører - Sarpsborg (1878)
Overretssakfører - Fredrikshald (1880)
Statsadvokat - Lister og Mandal samt Stavanger lagsogn (1889)
Sorenskriver - Stjør- og Værdalen (1896)
Stiftamtmand - Trondhjem og amtmand i Søndre Trondhjems amt (fra 1907)

Andre administrative verv:

Medlem - Bestyrelsen Fredrikshalds bankavdeling (1887-1889)