Biografier

Jacob Krog Borch


Født: 13.07.1813
Død: 17.06.1886
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1851-53 2. representant Drammen Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier
1851-53 2. representant Drammen Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier
1854-56 2. representant Drammen Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier
1854-56 2. representant Drammen Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier
1859-61 1. representant Drammen Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier
1859-61 1. representant Drammen Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier
1865-67 2. representant Drammen Kjøbmand, skipsreder, fabrikeier, trælasthandler
1865-67 2. representant Drammen Kjøbmand, skipsreder, fabrikeier, trælasthandler
1877-79 1. representant Drammen Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier
1877-79 1. representant Drammen Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier