Biografier

Ivar Johannesson Bleiklie


Født: 29.08.1872
Død: 18.11.1958
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 6. representant Hordaland fylke Landbrukssekretær Det Frisinnede Venstre
1934-36 6. representant Hordaland fylke Landbrukssekretær Høyre
1937-45 6. representant Hordaland fylke Landbrukssekretær Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
1934-36 Medlem i Helsekomiteen
1937-45 Medlem i Landbrukskomiteen

Personalia:

Født 29.08.1872, Bleiklie i Hamre.
Sønn av gårdbruker Johannes Johannessen Bleiklie (1835-1910) og Johanna Larsdatter Tvedt (1836-1911).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Ås høyere landbruksskoles hagebruksavd. (1895)
Student - Med off. stipendium gartneri og hagebruksskoler i Tyskland og Belgia (1899-1900)

Gartner og lærer - Hordalands landbruksskole, Stend (1896-1912)
Amtsgartner - Søndre Bergenhus amt (1912-1918)
Sekretær - Hordalands Landbruksselskap (1918-1943) (hadde hatt stillingen som bistilling siden 1900 og fratrådte i 1943)
Synsbestyrer - Prestegårdene i Midhordland prosti (1925-1946)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Fana herredsstyre
1913-16 medlem Fana herredsstyre
1922-25 varaordfører Fana herredsstyre

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale verv
Formann - Skolestyret, Fana (1906-1909)
Medlem - Tilsynskomiteen for Hjeltnes hagebruksskole- (1910-1923)
Medlem - Lysverkets styre, Fana (fra 1912)
Sekretær - Centralstyret for næringsnemndene (1917-1920)
Medlem - Kontrollkomiteen for Eikelund åndssvakeskole (1918-1924)
Medlem - Ligningsrådet, Fana (1919-1931)
Formann - Den depart. bærkomite (om ville bær) (1933)
Varamann - Hypotekbankens lånekontor i Bergen (fra 1938)

Andre administrative verv:

Medlem - Representantskapet for Bergens Kreditbank (1929-1943)
Medlem - Kontrollkomiteen for Bergens Kreditbank (1937-1943)

Litteratur:

Art. forf. - Adskillig i landbruks- og hagebrukspressen
Utga - "Plantelære" (1908) (nå 10. oppl.)
Utga - "Søndre Bergenhus Amts Landshusholdningsselskabs virksomhet i 100 år" (1911)