Biografier

Kristian Herman Berg


Født: 18.04.1894
Død: 21.01.1961
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 1. representant Finnmark fylke Fisker og småbruker Arbeiderpartiet
1928-30 1. representant Finnmark fylke Fisker og småbruker Arbeiderpartiet
1931-33 1. representant Finnmark fylke Fisker og småbruker Arbeiderpartiet
1931-33 1. representant Finnmark fylke Fisker og småbruker Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Finnmark fylke Fisker og småbruker Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Finnmark fylke Fisker og småbruker Arbeiderpartiet
1937-45 1. representant Finnmark fylke Fisker og småbruker Arbeiderpartiet
1937-45 1. representant Finnmark fylke Fisker og småbruker Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Næringskomite nr.1
Medlem i Næringskomite nr.1
1931-33 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1932, ved behandling av anvendelsen av en del av Fiskerfondet av 1920.

Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1932, ved behandling av anvendelsen av en del av Fiskerfondet av 1920.

Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av lov om foranstaltninger til ordning av varers utførsel.

Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av lov om foranstaltninger til ordning av varers utførsel.

Medlem i Lovkomiteen
Kom som forsterkning i 1932, ved behandling av endringer i lov om fiskeribanken.

Medlem i Lovkomiteen
Kom som forsterkning i 1932, ved behandling av endringer i lov om fiskeribanken.

Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
1934-36 Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av statsgaranti for fastfrosne tilgodehavender i Spania.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av statsgaranti for fastfrosne tilgodehavender i Spania.

1937-45 Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Erstattet av P. Sivertsen 17.04.-23.04.1939.

Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Erstattet av P. Sivertsen 17.04.-23.04.1939.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av avtalen om maskevidden i fiskenøter m.v.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av avtalen om maskevidden i fiskenøter m.v.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1934-36 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1937-45 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 18.04.1894 , Gamvik i Sørøysund.
Sønn av fisker og gårdbruker Bernt Kristian Kristiansen Berg (1846-1932). fisker og gårdbruker Bernt Kristian Kristiansen Berg (1846-1932) og Hilda (1857-1938).

Utdanning og yrke:

Elev - Amtsskolen i Alta (1911)

Fisker (fra 1911)
Skipper og fisker - Håkjerringfiske til havs på egen fiskeskøyte (fra 1917)
Eier - Småbruket Hønsebyvik (fra 1918)
Medstifter - Vest-Finmarkens gjensidige låneforretning (1922)
Forretningsfører - Vest-Finmarkens gjensidige låneforretning (1923-1928)
Ligningssekretær - Sørøysund (1924-1927)
Statens konsulent - Fiskernes samvirke i Nord-Norge (1938-1940) (fra 1. mai 1938)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1928-31 ordfører Sørøysund herredsstyre
1931-34 ordfører Sørøysund herredsstyre
1934-37 ordfører Sørøysund herredsstyre
Ukjent periode medlem Sørøysund herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Komiteen om fiskeridistriktenes vanskeligheter av 1932
Medlem - Råfiskkt. av 1937
Formann - Komiteen om fiskerienes tryggingsfond av 1938
Medlem - Fiskeværkt. av 1947
Medlem - Komiteen om eiendomsretten til fiskefartøyer av 1948
Medlem - Skolestyret, Sørøysund (1923-1925)
Nestformann - Fiskerikt. av 1934 (fra 1935)

Verv i organisasjoner:

Formann - Sandøbottens Fiskerforening (formann i 3 år)
Stiftet - Sandøbottens Fiskerforening (1920)
Stiftet - Finnmarks fiskerforbund (1930)

Andre administrative verv:

Formann - Vest-Finmarkens gjensidige låneforretning (1922-1925)

Diverse:

Okkupasjonen: Ble avskjediget fra 1. sept. 1942 og tiltrådte igjen etter frigjøringen.
Okkupasjonen: Arrestert 26. juni 1942 og satt etterhånden i fangeleirene Sydspissen, Veidalen og Tromsdalen, tilsammen i ca. 8 mndr. Deretter på Vollan i 12 dager, Grini 16 dager og i Sachsenhausen i henved 2 år. Resten av tiden i Neuengamme og 12 dager i dansk leir. Kom til Sverige 2. mai 1945.