Biografier

Johan Olaus Olsen Asmundvaag


Født: 09.04.1880
Død: 21.08.1946
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 3. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker og bankkasserer Høyre
1931-33 3. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker og bankkasserer Høyre
1934-36 5. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker og bankkasserer Høyre
1934-36 5. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker og bankkasserer Høyre
1937-45 5. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker og bankkasserer Høyre
1937-45 5. representant Sør-Trøndelag fylke Gårdbruker og bankkasserer Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Erstattet av Klingenberg 23.05.-05.06.1932.

Medlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Erstattet av Klingenberg 23.05.-05.06.1932.

1934-36 Medlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
Medlem i Post-, telegraf- og kystfartskomiteen
1937-45 Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Erstattet av Bøckman 12.05.-25.06.1938.

Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Erstattet av Bøckman 12.05.-25.06.1938.

Personalia:

Født 09.04.1880, Asmundvåg i Hitra.
Sønn av gårdbruker Ole Petter Asmundvaag (1829-1906) og Beret Olsdatter Baatvik (1839-1929).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Underoffisersskolen, Trondheim (1901)

Gårdbruker - Hofstad (overtok gården i 1904)
Kasserer - Hitra Sparebank (fra 1906)
Sersjant (1908)
Løytnant (1930) (fra 1. jan. 1930)
Lensmann - Hitra og Kvenvær (fra 1938) (fra 26. april 1938)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 ordfører Hitra herredsstyre
1922-25 ordfører Hitra herredsstyre
1931-34 varaordfører Hitra herredsstyre
Ukjent periode medlem Hitra herredsstyre

Offentlige verv:

Overformynder - Hitra (i 24 år)
Åstedsforlikskommissær - Hitra
Medlem - Skolestyret, Hitra
Viseformann - Forliksrådet, Hitra
Formann - Fattigstyret, Hitra
Formann - Overligningsnevnden, Hitra
Formann - Vergerådet, Hitra
Formann - Menighetsrådet, Hitra
Formann - Kretssykekassens styre, Hitra
Skjønns- og utskiftningsmann -