Biografier

Ole Rasmussen Apenæs


Født: 11.02.1765
Død: 14.02.1859
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 3. representant Jarlsbergs Grevskap Gaardbruker, lensmand
Riksforsamlingen 1814 3. representant Jarlsbergs Grevskap Gaardbruker, lensmand