Biografier

Olav Andresen


Født: 15.04.1877
Død: 27.06.1950
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 2. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Høiesterettsadvokat Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Riksrettens aksjonsnevnd

Personalia:

Født 15.04.1877, Heddal (nå Notodden).
Sønn av husmann Andres Johannessen (1830-1907) og Ragnhild Amundsdatter (1834-1884).

Utdanning og yrke:

Student - Med stipendier kurser i sløyd, nynorsk og hagebruk
Lærerskoleeksamen - Elverum (1900)
Eksamen - Otto Treiders handelsskole, Oslo (1903)

Lærer - Røros (1900-1902)
Kasserer - Heddals Sparebank (1903-1904)
Lærer - Brandbu (1904-1913)
Lærer - Notodden (1913-1941)
Lærer - Notodden tekniske aftenskole (1917-1939)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1916 medlem Notodden bystyre
Fra 1922 medlem Notodden formannskap
1922-1924 ordfører Notodden bystyre
1928-31 ordfører Notodden bystyre
1934-37 ordfører Notodden bystyre
1937-1940 ordfører Notodden bystyre

Offentlige verv:

Medlem - En mengde komiteer og utvalg
Medlem - Styret for Løveid-Nordsjøkanalen (som representant for notodden)
Formann - Meheia-veikomiteen
Medlem - Telemark fylkes forsyningsnevnd
Medlem - Skolestyret, Notodden (1918-1932)
Medlem - Aksjonskomiteen ved Riksretten (1926-1927)

Verv i partier:

Styremedlem - Notodden arbeiderparti (1914-1922)
Formann - fylkets arbeiderparti, Telemark (1922-1923)

Diverse:

Okkupasjonen: