Biografier

Tora Aasland


Født: 06.11.1942
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1985-89 11. representant Akershus fylke Generalsekretær Norsk Faglitterær Forfatterforening Sosialistisk Venstreparti
1985-89 11. representant Akershus fylke Generalsekretær Norsk Faglitterær Forfatterforening Sosialistisk Venstreparti
1989-93 6. representant Akershus fylke Fylkesmann i Rogaland Sosialistisk Venstreparti
1989-93 6. representant Akershus fylke Fylkesmann i Rogaland Sosialistisk Venstreparti
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Forsknings- og høyere utdanningsminister Kunnskapsdepartementet 18.10.2007 - 23.03.2012
Konstituert Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 29.11.2010 - 20.03.2011