Biografier

Sven Eivindson Aarrestad


Født: 06.10.1850
Død: 21.01.1942
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1892-94 3. representant Jarlsberg og Larviks amt Lærer Venstre
1907-09 1. representant 1. Skoger Gaardbruker Venstre
1916-18 1. representant 4. Sætersdalen Amtmand Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1892-94 Medlem i Næringskomite nr.2
1907-09 Sekretær i Toldkomiteen
Sekretær 1909. Erstattet av Sand i 1906-1908.

1916-18 Formann i Næringskomite nr.2
Spesialkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Liljedahl 09.11.1906.

1916-18 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Utenrikskomiteen
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruksdepartementet 07.11.1906 - 22.10.1907
Statsråd Landbruksdepartementet 23.10.1907 - 18.03.1908
Statsråd Revisjonsdepartementet 23.10.1907 - 18.03.1908

Personalia:

Født 06.10.1850, Skretting i Varhaug.
Sønn av gårdbruker Eivind Torkelsen Aarrestad (1820-1902) og Inger Svensdatter Skretting (1829-1922).

Utdanning og yrke:

Lærereksamen - Egersund lærerskole (1868)
Eksamen - Stord seminar (1875)

Lærer - Høyland (1869-1873)
Lærer - Borgerskolen i Brevik (1875-1876)
Lærer - Tønsberg folkeskole (1876-1878)
Lærer og skolestyrer - Sande, Vestfold (1878-1891)
Redaktør - "Menneskevennen" (1883-1905)
Gårdbruker - Revå i Sande (1891-1906)
Amtmann - Nedenes amt (1908-1916) (på grunn av beskyldninger, som var rettet mot ham i en avis og som ved søksmål ikke ble mortifisert, tok han avskjed 17. juni 1916, men ble av Stortinget 1917 (St.tid. s. 573) bevilget en forhøyet pensjon av hensyn både til hans fortjenstfulle embetsvirksomhet og hans arbeid for edruelighetssaken)
Redaktør - "Menneskevennen" (1922-1927)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Sande herredsstyre
1901-04 medlem Sande herredsstyre
1904-1906 ordfører Sande herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Sande
Medlem - Amtsskolestyret
Medlem - Alkoholkommisjonen av 1910
Medlem - Brennevinsmonopolkomiteen av 1888
Medlem - Den såkalte "laddevinskomite" av 1896
Medlem - Komiteen om lægenes pensjonsordning av 1917
Medlem - Valgordningskomm. av 1917
Medlem - Traktatkomm. av 1919
Stortingsvalgt medlem - Jernbanernes Centralstyrelse (1894-1910)
Varamann - Riksskattekommisjonen (1899-1902)
Valgmann - (1900)
Valgmann - (1903)

Verv i partier:

Medlem - styret for Norges Venstreforening
Formann - Venstreforeningen i Jarlsberg og Larviks amt

Verv i organisasjoner:

Formann - Det norske Totalavholdsselskap (1887-1927)(innen avholdsarbeidet og forbudspolitikken inntok han en sentral stilling som dens ledende skikkelse gjennom en lang årrekke)
Medstifter - Norsk Landmandsforbund i (1896)
Formann - Landsnevnden for Norges avholdslag (1915-1921)

Litteratur:

Utga - Flere skrifter om avholdssaken og fredssaken og holdt masser av foredrag på møter og kongresser.

Diverse:

Slektskap: Tremenning av Arne Garborg. Om hans oldefar, Svend Mossige og dennes sønn Ingebr. Mossige, se Lindstøl s. 606-607