Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Stortingsvalg - 2017
ValgkretsParti Senterpartiet
Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Kjersti Toppe Bergen
2 Nils T Bjørke Voss
3 Hans Inge Myrvold Kvinnherad
4 Sara Hamre Sekkingstad Radøy
5 Alexander Fosse Andersen Bergen
6 Mette Heidi B. Ekrheim Etne
7 Jon Askeland Radøy
8 Sigrid B. Handegard Jondal
9 Geir Indrefjord Oslo
10 Jostein Ljones Kvam
11 Kristin T. Gjerstad Kleppe Tysnes
12 Jakob Bjelland Stord
13 Anne Hilleren Askøy
14 Anna K. Valle Lindås
15 Steinulf Tungesvik Bergen
16 Samson Hamre Ullensvang
17 Lars Fjeldstad Osterøy
18 Inga Rullestad Etne
19 Herborg Irene Borgen Nordtveit Fusa
20 Siren Tømmerbakke Os
21 Lillian M. S. Torvund Meland
22 Kjell Arve Vorland Sund