Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Stortingsvalg - 2017
ValgkretsParti Alliansen
Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Feministisk Initiativ Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Samfunnspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Hans Jørgen Lysglimt Johansen Bydel Nordstrand
2 Petter Amundsen Bydel St. Hanshaugen
3 Håkon Wium Lie Bydel Frogner
4 Bjørn Christian Rødal Bergen kommune
5 Øyvind Nondal Sogndal kommune
6 Bjørn Inge Johansen Orkdal kommune
7 Halldor Hamre Sandnes kommune
8 Geir Isaksen Sarpsborg kommune
9 Audun Alfsen Sandnes kommune
10 Remi Michele Schrøder Padoin Bydel Nordstrand
11 Jarle Johansen Giske kommune
12 Ellen Due Brynjulfsen Nittedal kommune
13 Arvid-André Johansen Bodø kommune
14 Toril Pettersborg Bydel Søndre
15 Tove Fagerhøi Bodø kommune
16 Hans Espen Klevgård Aamodt Bærum kommune
17 Lilith Keogh Bydel St. Hanshaugen
18 Asbjørn Massnes Høyanger kommune
19 Siw Hege Ervik Orkdal kommune
20 Knut Berntsen Bamble kommune
21 Brynjulf Brynjulfsen Bydel Nordstrand