Rolv Hellesylt

Denne siden viser opplysninger om Rolv Hellesylt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolv Hellesylt
NSD id-nummer: 7787
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Reisebyrålovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Høyesterettsdommer 1974
1982 Forsikringslovnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 H.R.Dommer 1982 1982
1982 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 219 H.R.Dommer
1983 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 H.R.Dommer 1983
1983 Forsikringslovnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 H.R.Dommer 1982
1983 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 219 H.R.Dommer
1984 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 H.R.Dommer 1983
1984 Forsikringslovnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 H.R.Dommer 1982
1984 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 219 H.R.Dommer
1985 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 H.R.Dommer 1983
1985 Forsikringslovnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 H.R.Dommer 1982
1985 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 219 H.R.Dommer
1986 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 H.R.Dommer 1983
1986 Forsikringslovnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 H.R.Dommer 1982
1986 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 219 H.R.Dommer
1987 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 H.R.Dommer 1983
1987 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 219 H.R.Dommer
1988 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 H.R.Dommer 1983
1988 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 H.R.Dommer 1988
1988 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 219 H.R.Dommer
1989 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 H.R.Dommer 1983
1989 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 H.R.Dommer 1988
1989 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 219 H.R.Dommer
1990 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 H.R.Dommer 1983
1990 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 H.R.Dommer 1988
1990 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 219 H.R.Dommer
1991 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 H.R.Dommer 1983
1991 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 H.R.Dommer 1988
1991 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 219 H.R.Dommer
1992 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 H.R.Dommer 1983
1992 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 H.R.Dommer 1988
1993 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 H.R.Dommer 1988 1993