Oskar Emil Schi Magnus

Denne siden viser opplysninger om Oskar Emil Schi Magnus fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oskar Emil Schi Magnus
NSD id-nummer: 7582
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Oberst I
1981 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Oberst I
1983 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Oberst I 1981
1984 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Oberst I 1981
1985 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Oberst I 1981