Eskild Jensen

Denne siden viser opplysninger om Eskild Jensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eskild Jensen
NSD id-nummer: 7580
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Vegdirektør
1981 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Vegdirektør
1981 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Vegdirektør 1981 1981
1983 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Vegdirektør 1981
1983 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Vegdirektør 1981
1984 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Vegdirektør 1981
1984 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Vegdirektør 1981
1985 Reparasjons- og og utbyggingsvirksomhet i krig-ERU Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Vegdirektør 1981
1985 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Vegdirektør 1981