Arne Kinserdal

Denne siden viser opplysninger om Arne Kinserdal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Kinserdal
NSD id-nummer: 5488
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Aksjeemisjonsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem 1201 Dosent 1974
1980 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Dosent 1977
1981 Aksjeemisjonsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem 1201 Dosent 1974
1981 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Dosent 1977
1983 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Dosent 1977
1984 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1983
1984 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1977
1985 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1977
1990 Fagutvalget for revisorutdanningen Rådgivende organ Nestleder Av departement 0 Professor 1990
1991 Fagutvalget for revisorutdanningen Rådgivende organ Nestleder Av departement 0 Professor 1990
1991 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 0 Professor 1990
1992 Fagutvalget for revisorutdanningen Rådgivende organ Nestleder Av departement 1201 Professor 1990
1992 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1990
1993 Fagutvalget for revisorutdanningen Rådgivende organ Nestleder Av departement 1201 Professor 1990
1993 Utvalg for gransking av interne forhold i UNI Storebrand (UNI-2) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1993
1993 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1990
1994 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 903 Professor 1990
1994 Utvalg til å gjennomgå revisjonslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 903 Professor 1994
1995 Regnskapslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 903 Professor 1990
1995 Utvalg til å gjennomgå revisjonslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 903 Professor 1994
1996 Utvalg til å gjennomgå revisjonslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 903 Professor 1994
1997 Utvalg til å gjennomgå revisjonslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 903 Professor 1994