Bente C. Sæbø Vogt

Denne siden viser opplysninger om Bente C. Sæbø Vogt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bente C. Sæbø Vogt
NSD id-nummer: 4631
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det interdepartementale utvalg for funksjonshemmede Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Planleggings- Og Utrednin 1977
1981 Det interdepartementale utvalg for funksjonshemmede Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Planleggings- Og Utrednin 1977
1983 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Utredningsleder 1979
1984 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Utredningsleder 1979
1985 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1985
1985 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Kontorsjef 1979
1986 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1985
1986 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Kontorsjef 1979
1987 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1985
1987 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1987
1988 Utvalg til å utrede arbeidsmiljølovens virkeområde Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1988
1988 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1987
1989 Utvalg til å utrede arbeidsmiljølovens virkeområde Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1988
1989 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1987 1989
1995 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Spesialrådgiver 1987 1995