Trygve Stoltenberg

Denne siden viser opplysninger om Trygve Stoltenberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Trygve Stoltenberg
NSD id-nummer: 4339
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Reisesekretær
1980 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Reisesekretær 1980
1980 Utvalg til å utrede utlendingers beskjeftigelse på norske skip Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Reisesekretær 1977
1980 Vurdering av virkeområdet for sjømannsskatten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1976
1981 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Reisesekretær
1981 Utvalg til å utrede utlendingers beskjeftigelse på norske skip Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Reisesekretær 1977
1981 Vurdering av virkeområdet for sjømannsskatten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1976
1982 Vurdering av virkeområdet for sjømannsskatten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Reisesekretær 1976
1983 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Reisesekretær 1979
1983 Vurdering av virkeområdet for sjømannsskatten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Reisesekretær 1976
1984 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Reisesekretær 1984
1985 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Reisesekretær 1985
1986 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Reisesekretær 1985
1986 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Reisesekretær 1979 1986
1987 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1985
1987 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1979 1988
1987 Utvalg til å vurdere velferdstjenesten i handelsflåten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Generalsekretær 1987
1988 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Oslo Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1987 1988
1988 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1979 1988
1988 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Generalsekretær 1984 1988