Inger-Margrethe Lund

Denne siden viser opplysninger om Inger-Margrethe Lund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger-Margrethe Lund
NSD id-nummer: 4088
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Dagpengeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1978
1980 Rådet for helsetjenester ved bedrifter Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Underdirektør 1978 1980
1981 Dagpengeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1978
1981 Det interdepartementale utvalg for funksjonshemmede Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 U.Direktør 1981 1981
1982 Dagpengeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør 1978
1983 Utvalg for å regegjøre for folketrygdens finansiering tannhelsearbeid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1983
1984 Utvalg for å regegjøre for folketrygdens finansiering tannhelsearbeid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1983
1985 Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1985
1985 Utvalg for å regegjøre for folketrygdens finansiering tannhelsearbeid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1983
1986 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1986
1986 Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1985
1986 Utvalg for å regegjøre for folketrygdens finansiering tannhelsearbeid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirektør 1983
1987 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1986
1987 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 219 Avdelingsdirekt 1987
1987 Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1985
1988 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1986
1988 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder Av departement 219 Avdelingsdirekt 1987
1988 Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1985
1989 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1986
1989 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1987
1989 Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1985 1989
1990 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Kontorsjef 1986
1990 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 219 Kontorsjef 1987
1991 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Kontorsjef 1986
1991 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Varamedlem og nestleder I statsråd 219 Kontorsjef 1987
1992 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Avdelingssjef 1986