Anders I. Hagen

Denne siden viser opplysninger om Anders I. Hagen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders I. Hagen
NSD id-nummer: 3621
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Sekretær
1980 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær
1980 Ankeutvalget for krigsseilerutbetalingen Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær
1980 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær
1980 Utvalg av særlig sakkyndige til å bistå sjøfartsinspektørene under etterforskningen av større sjøulykker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær
1980 Utvalg til å utrede sjøfolks velferdsforhold Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1980 1980
1980 Utvalg til å utrede utlendingers beskjeftigelse på norske skip Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1977
1980 Oljevernrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Maskinsjef 1979
1981 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Sekretær
1981 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1981 1981
1981 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1981 1981
1981 Ankeutvalget for krigsseilerutbetalingen Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær
1981 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1981 1981
1981 Utvalg av særlig sakkyndige til å bistå sjøfartsinspektørene under etterforskningen av større sjøulykker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær
1981 Utvalg til å utrede utlendingers beskjeftigelse på norske skip Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1977
1981 Oljevernrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Maskinsjef 1979
1982 Utvalg av særlig sakkyndige til å bistå sjøfartsinspektørene under etterforskningen av større sjøulykker Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1970 1982
1982 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1982 1982
1983 Sjømannsnemnda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1980 1983
1983 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1981
1983 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1983
1983 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1981
1983 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1981 1983
1983 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1982
1984 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1981
1984 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1983
1984 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1981
1984 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1982
1985 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1981
1985 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1983
1985 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1982
1986 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1981