Vera Louise Holmøy

Denne siden viser opplysninger om Vera Louise Holmøy fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Vera Louise Holmøy
NSD id-nummer: 3343
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Høyesterettsdommer
1980 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Høyesterettsdommer 1977
1980 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Høyesterettsdommer 1977
1981 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Høyesterettsdommer
1981 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Høyesterettsdommer 1977
1981 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Høyesterettsdommer 1977
1983 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Dommer 1971
1983 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 H.R.Dommer 1977
1984 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Dommer 1971
1984 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 H.R.Dommer 1977
1984 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 H.R.Dommer 1977
1985 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Dommer 1971
1985 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 H.R.Dommer 1977
1985 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 H.R.Dommer 1977
1986 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Dommer 1971
1986 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 H.R.Dommer 1977
1986 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 H.R.Dommer 1977
1987 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Dommer 1971
1987 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 H.R.Dommer 1977
1987 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 H.R.Dommer 1977
1988 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 H.R.Dommer 1977
1988 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 H.R.Dommer 1977
1989 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 H.R.Dommer 1977
1990 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 H.R.Dommer 1977
1991 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 H.R.Dommer 1977