Siv Bjørklid

Denne siden viser opplysninger om Siv Bjørklid fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Siv Bjørklid
NSD id-nummer: 25148
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 0 1992
1993 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Dommerfullmekti 1992
1994 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Dommerfullmekti 1992
1995 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1992
1995 Klagenemnda for to-prisordningen for melk Klage- eller ankeinstans Nestleder Av departement 301 Advokat 1992 1995
1996 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1992 1996