Egil Langseth

Denne siden viser opplysninger om Egil Langseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Egil Langseth
NSD id-nummer: 24918
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 423 Organisasj 1991
1991 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 423 Organisasj 1990
1992 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 423 Organisasjonsse 1991
1992 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 423 Organisasjonsse 1990
1993 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 423 Organisasjonsse 1991
1993 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 423 Organisasjonsse 1990
1994 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 423 Sjøkaptein 1991
1994 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 423 Sjøkaptein 1994
1994 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 423 Sjøkaptein 1990
1995 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 423 Organisasjonsse 1991 1995
1995 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 423 Organisasjonsse 1994
1996 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 423 Organisasjonsse 1994
1997 Utvalg som skal vurdere sjømannspensjonene Vanlig medlem Av departement 423 Organisasjonsse 1997
1997 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 423 Organisasjonsse 1994 1997