Helge Tønsberg

Denne siden viser opplysninger om Helge Tønsberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helge Tønsberg
NSD id-nummer: 24565
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 0 Direktør 1991
1992 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1991
1993 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1991
1994 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1991
1995 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Fhv. Direktør 1991 1995