Bente Sletbak

Denne siden viser opplysninger om Bente Sletbak fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bente Sletbak
NSD id-nummer: 23997
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1991 Utvalg som skal utarbeide forslag til forenkling av samordningsloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Førstekons 1991
1992 Utvalg som skal utarbeide forslag til forenkling av samordningsloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Førstekonsulent 1991
1993 Utvalg som skal utarbeide forslag til forenkling av samordningsloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Førstekonsulent 1991
1994 Utvalg som skal utarbeide forslag til forenkling av samordningsloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Førstekonsulent 1991
1995 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Førstekonsulent 1995
1995 Utvalg som skal utarbeide forslag til forenkling av samordningsloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Førstekonsulent 1991
1996 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Førstekonsulent 1995
1997 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Førstekonsulent 1995