Ralf Stahlke

Denne siden viser opplysninger om Ralf Stahlke fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ralf Stahlke
NSD id-nummer: 20191
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Trondheim Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1988
1989 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Trondheim Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 1601 Avdelingsleder 1988
1990 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Assistent 1990
1991 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Assistent 1990
1994 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Assistent 1994
1995 Styret i Folketrygdkontoret for utenlandssaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 705 Sekretær 1994
1995 Rådgivende utvalg for Rikstrygdeverket i krigspensjoneringssaker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 705 Sekretær 1994
1995 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 705 Sekretær 1990 1995
1996 Rådgivende utvalg for Rikstrygdeverket i krigspensjoneringssaker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 705 Sekretær 1994
1997 Rådgivende utvalg for Rikstrygdeverket i krigspensjoneringssaker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 705 Sekretær 1994