Alf Edvard Nystad

Denne siden viser opplysninger om Alf Edvard Nystad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Alf Edvard Nystad
NSD id-nummer: 19556
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1989 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2020 Trafikklærer 1989
1990 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2020 Trafikklærer 1989
1990 Sametingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 2020 Trafikklærer 1989
1991 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2020 Trafikklærer 1989
1991 Sametingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 2020 Trafikklærer 1989
1992 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2020 Trafikklærer 1989
1992 Sametingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 2020 Trafikklærer 1989
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2020 Trafikklærer 1989 1993
1993 Sametingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 2020 Trafikklærer 1989 1993
1995 Samisk fiskeriutvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2020 Trafikklærer 1993
1996 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 2020 Trafikklærer 1996
1996 Samisk fiskeriutvalg Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 2020 Trafikklærer 1993
1997 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 2020 Trafikklærer 1996