Mathis Gundersveen

Denne siden viser opplysninger om Mathis Gundersveen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Mathis Gundersveen
NSD id-nummer: 1593
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Apoteker 1983
1984 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Apoteker 1983
1985 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Apoteker 1983
1986 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Apoteker 1983