Elen Roaldset

Denne siden viser opplysninger om Elen Roaldset fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elen Roaldset
NSD id-nummer: 14539
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Avdelingssjef
1983 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Avdelingssjef
1984 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 1201 Avdelingssjef
1985 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 1201 Avdelingssjef
1986 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 1201 Avdelingssjef
1987 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 1201 Avdelingssjef
1988 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 1201 Avdelingssjef
1989 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1989
1989 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Professor
1990 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1989
1990 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Professor
1991 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1989
1991 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem 301 Professor
1992 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1989
1996 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1996
1997 Styret for Norges geologiske undersøkelse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1996