Gerd Kvaal Bakken

Denne siden viser opplysninger om Gerd Kvaal Bakken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gerd Kvaal Bakken
NSD id-nummer: 14538
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Nestleder 1601 Juridisk Konsule
1983 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Nestleder 1601 Juridisk Konsulen
1984 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Nestleder 1601 Pensjonist
1985 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Nestleder 1601 Pensjonist
1986 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Nestleder 1601 Pensjonist
1987 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Nestleder 1601 Pensjonist
1988 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Nestleder 1601 Pensjonist
1989 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Nestleder 1601 Pensjonist
1990 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Nestleder 1601 Pensjonist
1991 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Nestleder 1601 Pensjonist