Kristin Marie Sørheim

Denne siden viser opplysninger om Kristin Marie Sørheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kristin Marie Sørheim
NSD id-nummer: 138246
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2006 Styret i Naturskadefondet 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2007 Styret i Naturskadefondet 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2008 Styret i Naturskadefondet 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2009 Styret i Naturskadefondet 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2010 Styret i Naturskadefondet 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2010 Styret i Bioforsk 6629 styreleder 01.01.2010 31.12.2011
2011 Regjeringens ekspertutvalg for verdier av økosystemtjenester 6629 direktør 01.01.2011 31.12.2013
2011 Styret i Naturskadefondet 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2011 Styret i Bioforsk 6629 styreleder 01.01.2010 31.12.2011
2012 Regjeringens ekspertutvalg for verdier av økosystemtjenester 6629 direktør 01.01.2011 31.12.2013
2012 Styret i Naturskadefondet 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2013 Regjeringens ekspertutvalg for verdier av økosystemtjenester 6629 direktør 01.01.2011 31.12.2013
2013 Styret i Naturskadefondet 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2014 Styret i Naturskadefondet 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2015 Styret i Naturskadefondet 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016
2016 Styret i Naturskadefondet 6629 direktør 01.01.2006 31.12.2016