Steffen Sutorius

Denne siden viser opplysninger om Steffen Sutorius fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Steffen Sutorius
NSD id-nummer: 138020
Fødselsår: 1970
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2011 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 direktør 01.01.2011 30.11.2013
2012 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 direktør 01.01.2011 30.11.2013
2013 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 direktør 01.01.2011 30.11.2013