Rigmund Storøy

Denne siden viser opplysninger om Rigmund Storøy fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rigmund Storøy
NSD id-nummer: 137815
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Styret i Garantikassen for fiskere 0 rådgiver 01.01.2004 01.01.2008
2004 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 rådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2005 Styret i Garantikassen for fiskere 0 rådgiver 01.01.2004 01.01.2008
2005 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 rådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2006 Styret i Garantikassen for fiskere 0 rådgiver 01.01.2004 01.01.2008
2006 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 rådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2007 Styret i Garantikassen for fiskere 0 rådgiver 01.01.2004 01.01.2008
2007 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 rådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2008 Styret i Garantikassen for fiskere 0 rådgiver 01.01.2004 01.01.2008
2008 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 rådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2009 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 rådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2010 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 rådgiver 01.01.1999 13.09.2011
2011 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 rådgiver 01.01.1999 13.09.2011