Per Arne Skjeflo

Denne siden viser opplysninger om Per Arne Skjeflo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Arne Skjeflo
NSD id-nummer: 137147
Fødselsår: 1959
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) Av departement 0 Avdelingsdirektør 01.01.1998 30.06.2020
2004 Styret i Naturskadefondet 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2005 Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) Av departement 0 Avdelingsdirektør 01.01.1998 30.06.2020
2005 Styret i Naturskadefondet 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2006 Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) Av departement 0 Avdelingsdirektør 01.01.1998 30.06.2020
2006 Styret i Naturskadefondet 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2007 Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) Av departement 0 Avdelingsdirektør 01.01.1998 30.06.2020
2007 Styret i Naturskadefondet 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2008 Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) Av departement 0 Avdelingsdirektør 01.01.1998 30.06.2020
2008 Styret i Naturskadefondet 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2009 Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) Av departement 0 Avdelingsdirektør 01.01.1998 30.06.2020
2009 Styret i Naturskadefondet 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2010 Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) Av departement 0 Avdelingsdirektør 01.01.1998 30.06.2020
2010 Styret i Naturskadefondet 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2011 Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) Av departement 0 Avdelingsdirektør 01.01.1998 30.06.2020
2011 Styret i Naturskadefondet 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2012 Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) Av departement 0 Avdelingsdirektør 01.01.1998 30.06.2020
2012 Styret i Naturskadefondet 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2013 Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) Av departement 0 Avdelingsdirektør 01.01.1998 30.06.2020
2013 Styret i Naturskadefondet 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2014 Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) Av departement 0 Avdelingsdirektør 01.01.1998 30.06.2020
2014 Styret i Naturskadefondet 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2015 Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) Av departement 0 Avdelingsdirektør 01.01.1998 30.06.2020
2015 Styret i Naturskadefondet 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2016 Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) Av departement 0 Avdelingsdirektør 01.01.1998 30.06.2020
2016 Styret i Naturskadefondet 0 Avdelingsdirektør 01.01.1997 31.12.2016
2017 Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) Av departement 0 Avdelingsdirektør 01.01.1998 30.06.2020
2018 Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) Av departement 0 Avdelingsdirektør 01.01.1998 30.06.2020
2019 Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) Av departement 0 Avdelingsdirektør 01.01.1998 30.06.2020