Rune Larsen Røine

Denne siden viser opplysninger om Rune Larsen Røine fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rune Larsen Røine
NSD id-nummer: 136560
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2004 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2005 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2006 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2007 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2008 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2009 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2010 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2011 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2012 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2013 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2014 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2015 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2016 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017
2017 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn 0 seniorrådgiver 01.01.2003 01.03.2017